Eredetvizsgálat

Az eredetiség vizsgáló állomáson a vizsgálatkor az alábbi okmányokat, okiratokat kell bemutatni:

 • személyazonosításra alkalmas okmány
  (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély)
 • járműokmányok
  (forgalmi engedély, törzskönyv)
 • jármű tulajdonjogát igazoló okirat
 • az eljárás kezdeményezésére való jogosultságot igazoló irat:
  • természetes személy esetén:
   • meghatalmazás
 • Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén:
  •  
   • 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, vagy a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonat, vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolata
   • közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, avagy ezek közjegyző által hitelesített másolata
   • a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízása, vagy meghatalmazás
 • egyéb a járművel kapcsolatos okmány
  (hatósági határozat)

 

Előzetes eredetiségvizsgálatért fizetendő díjak:

Személygépkocsik

 • kis kategória (1400 cm3 hengerűrtartalomig)                              17 000
 • közép kategória (1401-2000 cm3 hengerűrtartalomig)                18 500
 • felső kategória (2001 cm3 hengerűrtartalom felett)                  20 000

 

 Motorkerékpárok

 • 500 cm3 hengerűrtartalomig                                                      15 500
 • 500 cm3 hengerűrtartalom felett                                               17 000

 

Négykerekű segédmotoros kerékpárok                                      14 000

 

Kis tehergépkocsik (megengedett legnagyobb össztömeg 3,5 tonnáig)   20 000

 

Tehergépkocsik

 • megengedett legnagyobb össztömeg 3,5-7,5 tonnáig                  21 000
 • megengedett legnagyobb össztömeg 7,5 tonnától                      22 000

 

Autóbusz

 • szállítható személyek száma 20 főig                                        21 000
 • szállítható személyek száma 20 fő felett                                22 000

 

 Mezőgazdasági vontató, lassú jármű                                     20 000

 

Pótkocsi

 • könnyű pótkocsi (lakókocsi)                                                   16 000
 • nehéz pótkocsi                                                                      17 500
 • különleges pótkocsi (felépítménnyel ellátott)                         19 000

Weboldalunk cookie-kat használ. Ha ezen az oldalon jár, az azt jelenti, hogy fogadta a cookie-kat, és az élmény részesévé kíván válni. Reméljük, nincs ellenvetése..